Uppstoppning av djur

Sidan blev senast uppdaterad: 2021-01-20

Ansökan om tillstånd för att yrkesmässigt preparera vissa typer av djur enligt artskyddsförordningen.

Information om tillståndet

Du som yrkesmässigt vill preparera (stoppa upp, konservera eller montera) hela eller delar av vissa djur måste ha tillstånd enligt artskyddsförordningen.

Du behöver tillstånd för att för att preparera

  • fåglar som lever vilt inom EU
  • däggdjur av arter som lever vilt i Sverige
  • vilda svenska däggdjur och växter som är markerade med N eller n i bilaga 1 till artskyddsförordningen
  • djur och växter som finns med i bilaga A eller B i CITES-förordningen.

 Du behöver inte tillstånd för att preparera enstaka fjädrar, skelettdelar eller horn.

 Krav

 För att få tillstånd att preparera djur krävs att du har en anläggning som är godkänd av Jordbruksverket.

Du som har fått tillstånd att yrkesmässigt preparera djur ska ha en uppdaterad förteckning över vilka djur tillståndet omfattar. Förteckningen ska finnas tillgänglig om länsstyrelsen kommer och gör en inspektion.

Tillståndsgivare och tillsyn

Det är länsstyrelsen som ger tillstånd och utövar tillsyn.

Så ansöker du

Du skickar ansökan till länsstyrelsen. Länsstyrelsen tar ut en prövningsavgift. Du kan ansöka om tillståndet elektroniskt via denna tjänst.

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket