Mikrovågstorkning

Sidan blev senast uppdaterad: 2021-01-20

Anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten för användning av mikrovågor för att avlägsna fukt ur byggnader.

Information om anmälningsplikten

Mikrovågstorkning används för att reparera fukt- och vattenskador i flerbostadshus. Om mikrovågstorkningen utförs på ett felaktigt sätt kan mikrovågorna vara skadliga. Därför krävs anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten innan användning av mikrovågstorkning.

Krav

För att få använda mikrovågstorkning i din verksamhet krävs att du

  • har god kännedom om hur utrustningen ska hanteras, hur man mäter mikrovågor och de olika risker som kan vara förenade med mikrovågstorkning
  • ser till att människor eller husdjur inte vistas i utrymmen där mikrovågor överstiger gränsvärdet
  • ser till att utrymmen där mikrovågor kan överstiga gränsvärdet är låsta eller på annat sätt oåtkomliga för obehöriga
  • sätter upp skyltar med varningssymbol, varningstext och kontaktinformation utanför det utrymme som torkas
  • regelbundet kontrollmäter i omgivande lokaler
  • protokollför mätresultaten i en driftsjournal.

Tillsyn

Strålsäkerhetsmyndigheten tar emot anmälan och bedriver tillsyn.

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten

Så anmäler du

Anmälan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten. Anmälan bör vara myndigheten tillhanda två veckor innan verksamheten ska börja.

Du kan anmäla verksamhet med mikrovågstorkning via mejl till registrator@ssm.se.

Kontaktuppgifter

Organisation
Strålsäkerhetsmyndigheten
Telefon
08-799 40 00
Adress
Solna strandväg 96, 171 16 Solna
E-post
registrator@ssm.se
Webb
www.stralsakerhetsmyndigheten.se

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket