Strålsäkerhet

Sidan blev senast uppdaterad: 2019-04-04

Här hittar du information om tillstånd och ansökan för mikrovågstorkning i flerbostadshus.

Ansvarig: Tillväxtverket