Anmäla sjukdomsfall till Försäkringskassan

Sidan blev senast uppdaterad: 2017-06-14

Arbetsgivaren ska anmäla sjukdomsfall (med rätt till sjuklön) om sjukperioden/anställningen fortsätter efter sjuklöneperioden.

När en arbetstagare (med rätt till sjuklön) har varit sjuk mer än 14 dagar ska du som arbetsgivare anmäla denne till Försäkringskassan (senast den 21:a sjukdagen). Från och med den 15:e sjukdagen kan arbetstagaren få sjukpenning från Försäkringskassan.

Du sjukanmäler enklast via Försäkringskassans Arbetsgivartjänst.

Källa: Försäkringskassan

Kontaktuppgifter

Organisation
Försäkringskassan
Telefon
08-7869000
Adress
103 51 STOCKHOLM
E-post
kundcenterpartner@forsakringskassan.se
Webb
www.forsakringskassan.se

Ansvarig: Tillväxtverket