Drift och säkerhet

Sidan blev senast uppdaterad: 2019-04-04

Här hittar du information om tillstånd, rapportering och andra uppgiftskrav inom luftfartens drift och säkerhet.

Ansvarig: Tillväxtverket