Anmäla arbetsskada till Försäkringskassan

Sidan blev senast uppdaterad:2017-06-14

När en anställd råkar ut för en arbetskada är du som arbetsgivare skyldig att anmäla detta till Försäkringskassan. Om det inträffar en allvarlig skada ska du som arbetsgivare också snarast anmäla det till Arbetsmiljöverket.

En arbetsskada är en skada eller sjukdom som har uppkommit på grund av olycksfall eller på annat sätt orsakats av arbetet.

Du kan anmäla arbetsskador, tillbud och olyckor direkt på nätet. Då behöver du bara anmäla på ett ställe - informationen går direkt till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.

Anmälan sker på webbplatsen https://anmalarbetsskada.se/.

Källa: Försäkringskassan

Ansvarig: Tillväxtverket

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.