Tillstånd för att bedriva personlig assistans (ansökan)

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-02-28

Verksamheter som bedriver personlig assistans måste ansöka om tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges åt personer som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med att tillgodose sina grundläggande behov. IVO utfärdar tillstånd och utövar tillsyn.

Ansöka om tillstånd

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. Blankett och anvisningar hittar du på IVO:s webbplats. Vid ansökan är det viktigt att ge tydliga och konkreta svar på frågorna i blanketten genom att utförligt beskriva hur verksamheten ska anpassas till den enskildes behov. Det är också viktigt att stämma av mot checklistan i ansökningsblanketten. 

Tillståndet är inte geografiskt begränsat

Tillstånd att bedriva personlig assistans gäller för den juridiska personen och inte specifika utförarenheter. Det innebär att varje företag endast behöver ett tillstånd för personlig assistans.  Detta tillstånd kommer att kunna användas för att bedriva flera assistansverksamheter i den juridiska personen. Ett bolag med tillstånd att bedriva personlig assistans kan alltså bedriva verksamhet i flera olika kommuner.

Krav

Det krävs att den som söker tillstånd kan visa att man har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att bedriva verksamhet och att det finns kunskaper om vilka krav som ställs enligt LSS och annan lagstiftning.

Anmälan om att bedriva din egen personliga assistans

Du som själv anställer personlig assistent behöver anmäla detta till IVO. På IVO:s webbplats hittar du en särskild blankett för egenanordnad personlig assistans.

Källa: Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Så ansöker du

Du skickar ansökan till IVO. Mer information finns på IVO:s webbplats.

Kontaktuppgifter

Organisation
Inspektionen för vård och omsorg
Telefon
010-7885000
Adress
Box 45184, 104 30 STOCKHOLM
E-post
registrator@ivo.se
Webb
www.ivo.se

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket