Godkänd anordnare av företagshälsovård (ansökan)

Sidan blev senast uppdaterad: 2017-06-14

Du ansöker om att bli godkänd anordnare hos Försäkringskassan via blankett som finns för nedladdning på Försäkringskassans webbplats. Till ansökan ska du skicka med handlingar som styrker att du har tillgång till kompetenserna.

Källa: Försäkringskassan

Kontaktuppgifter

Organisation
Försäkringskassan
Telefon
08-7869000
Adress
103 51 STOCKHOLM
E-post
kundcenterpartner@forsakringskassan.se
Webb
www.forsakringskassan.se

Ansvarig: Tillväxtverket