Tillstånd för att bedriva apoteksverksamhet (ansökan)

Sidan blev senast uppdaterad: 2021-02-19

Den som ska driva apoteksverksamhet måste ansöka om tillstånd från Läkemedelsverket.

När Läkemedelsverket granskar ansökan bedömer man bl.a. följande:

  • att den sökande är lämplig att bedriva apoteksverksamhet
  • att beskrivningen av apotekets verksamhet verkar rimlig
  • att apotekslokalerna är ändamålsenliga och tillräckligt bemannade
  • att inga omständigheter finns som innebär förbud mot tillstånd.

På Läkemedelsverkets webbplats finns mer information om vad som krävs för att få tillstånd och vad ansökan ska innehålla.

Källa: Läkemedelsverket

Så ansöker du

Du skickar ansökan till Läkemedelsverket.

Kontaktuppgifter

Organisation
Läkemedelsverket
Telefon
018-174600
Adress
Box 26, 751 03 UPPSALA
E-post
registrator@lakemedelsverket.se
Webb
www.lakemedelsverket.se

Ansvarig: Tillväxtverket