Arrangemang

Sidan blev senast uppdaterad: 2019-04-04

Här hittar du information om tillstånd och ansökan för att anordna olika sorters arrangemang.

 • Allmän sammankomst 

  För att en sammankomst ska anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

 • Cirkus 

  Anmälan om inbesiktning av cirkus.

 • Godkännande av film (ansökan) 

  Om du ska visa en film offentligt, och barn under 15 år kan se filmen, måste den granskas av Statens medieråd.

 • Kampsportsarrangemang 

  Ansökan om tillstånd för att anordna tävlings-, tränings- eller uppvisningsmatch i kampsport.

 • Musiklicens från STIM för att spela musik 

  När du vill spela musik i din verksamhet behöver du tillstånd från upphovpersonerna. Det får du genom att skaffa musiklicens och musikavtal.

 • Offentlig tillställning 

  Du behöver tillstånd för att anordna en offentlig tillställning. Det kan till exempel vara en marknad, stadsfest eller mässa.

 • Strandskydd (ansök om dispens hos kommunen) 

  Strandskyddet gäller alla stränder vid hav, sjöar och vattendrag i Sverige. Du måste söka dispens för att bygga eller anlägga inom området. Kontakta i första...

Ansvarig: Tillväxtverket