Ansökan om tillstånd för virkes- och skogsbränsleupplag

Sidan blev senast uppdaterad: 2017-06-14

Det krävs alltid tillstånd för upplag av virke och skogsbränsle. Vem som ska kontaktas beror på om upplaget placeras inom eller utanför vägområdet, och om det är allmän eller enskild väg. Vid allmän väg krävs alltid tillstånd enligt väglagen.

Källa: Trafikverket

Kontaktuppgifter

Organisation
Trafikverket
Telefon
0771-921921
Adress
781 89 BORLÄNGE
E-post
trafikverket@trafikverket.se
Webb
www.trafikverket.se

Ansvarig: Tillväxtverket