Kassaregister (anmälan)

Sidan blev senast uppdaterad: 2021-03-17

Du som säljer varor eller tjänster kontant eller via kortbetalning måste ha ett certifierat kassaregister.

Ett kassaregister ska kunna registrera betalning med olika slag av betalningsmedel. Exempel på betalningsmedel är kontanter, konto- eller kreditkort och andra elektroniska betalningstjänster (så som Swish), presentkort, kuponger och liknande.

Du ska anmäla kassaregistret till Skatteverket inom en vecka från det att du som näringsidkare har köpt in och tagit emot ett kassaregister med kontrollenhet. Det är Skatteverket som utövar tillsyn.

Källa: Skatteverket

Så ansöker du

Du skickar ansökan till Skatteverket.

Kontaktuppgifter

Organisation
Skatteverket
Telefon
0771-567567
Adress
205 30 MALMÖ
E-post
skatteverket@skatteverket.se
Webb
www.skatteverket.se

Ansvarig: Tillväxtverket