Bilskrotning

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-01-26

Ansökan om auktorisation för att bedriva bilskrotning.

Information om auktorisation

Uttjänta bilar kan lämnas till en auktoriserad bilskrotare eller ett mottagningsställe, det vill säga en plats som producenterna utsett för att ta emot uttjänta bilar. Med uttjänta bilar avses personbil, buss eller lastbil vars totalvikt inte överstiger 3500 kg och som är avfall. Inlämning av uttjänta bilar till auktoriserade bilskrotare är kostnadsfritt ifall avtal har ingåtts med bilproducenten om detta. Om inget avtal finns har bilskrotaren rätt att ta ut en avgift vid mottagande av uttjänta bilar. Som huvudregel gäller att den som har en yrkesmässig bilskrotningsverksamhet måste vara auktoriserad av länsstyrelsen i det län där bilskrotningen huvudsakligen ska ske.

Krav

För att bli auktoriserad som bilskrotare måste du ha en anläggning som uppfyller de miljömässiga krav som kommunens miljöförvaltning ställer. Du måste även visa att du har dispositionsrätt till anläggningen och bygglov för anläggningen. Vidare ställs det krav på ansvariga personer i företaget genom att inte vara underårig, försatt i konkurs eller stå under förvaltare.

Ansökan och tillsyn

Länsstyrelsen hanterar ansökan om auktorisation samt utövar tillsyn.

Så ansöker du

Ansökan om auktorisation skickas till länsstyrelsen i det län där bilskrotningen huvudsakligen ska ske. En avgift tas ut av länsstyrelsen för prövning av ansökan om auktorisation. 

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket