Pantbank

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-05-05

Ansökan om tillstånd för att bedriva pantbank.

Information om tillståndet

En pantbank är en näringsverksamhet som lånar ut pengar till konsumenter mot panträtt i lösöre. För att driva en pantbank behövs tillstånd från länsstyrelsen.

Den som lånar pengar på en pantbank blir inte personligen ansvarig för lånet om det inte återbetalas. Den lämnade panten är nämligen enda säkerheten för lånet. Vilka varor som ska godtas som pant för lånet bestäms av pantbanken och denna bestämmer också vilken ränta och eventuella avgifter som ska gälla för lånet. De flesta pantbanker tillämpar en lånetid på fyra månader men tiden kan som längst uppgå till ett år. När lånetiden har gått ut ska lånet lösas men pantbankerna kan också medge att låntagaren gör en avbetalning av skulden och lämnar ett nytt lån mot samma säkerhet.

Krav

Pantbanker kan endast drivas av ett svenskt aktiebolag eller ett motsvarande utländska företag inom EES-området.

Länsstyrelsen beviljar ansökan om de bedömer att företaget kommer att bedriva en sund pantbanksverksamhet och om företaget uppfyller kraven i pantbankslagen (SFS 1995:1000).

Tillståndsgivare och tillsyn

Sju av landets länsstyrelser ger tillstånd för att bedriva pantbank samt utövar tillsyn. Dessa är följande:

  • Länsstyrelsen i Dalarnas län för Dalarnas, Gävleborgs, Örebro och Värmlands län.
  • Länsstyrelsen i Norrbottens län för Norrbottens och Västerbottens län.
  • Länsstyrelsen i Skåne län för Skåne, Blekinge och Kronobergs län.
  • Länsstyrelsen i Stockholms län för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmandlands och Gotlands län.
  • Länsstyrelsen i Västernorrlands län för Västernorrlands och Jämtlands län.
  • Länsstyrelsen i Västra Götalands län för Västra Götalands och Hallands län.
  • Länsstyrelsen i Östergötlands län för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.

Så ansöker du

Ansökan skickas till länsstyrelsen som är ansvarig i det län där verksamheten ska bedrivas. För länsstyrelsens prövning av ansökan tas en ansökningsavgift ut som varierar beroende på i vilket län ansökan görs. Ansökan ska innehålla en beskrivning av den verksamhet som ska bedrivas.

Ansvarig: Tillväxtverket