Djurförsök

Sidan blev senast uppdaterad: 2019-04-04

Här hittar du information om tillstånd för djurförsök.

  • Djurförsöksverksamhet 

    Ansökan om etisk prövning av djurförsöksverksamhet.

  • Försöksdjur 

    Ansökan om tillstånd hos Jordbruksverket för att använda, föda upp, förvara eller tillhandahålla försöksdjur.

Ansvarig: Tillväxtverket