Värme, avlopp och el

Sidan blev senast uppdaterad: 2019-04-04

Här hittar du information om tillstånd och ansökan för installering av värme, avlopp och el.

  • Avlopp 

    De flesta avloppsanordningar kräver tillstånd från kommunen. Lite olika regler gäller beroende på avloppets storlek och användning.

  • Elinstallationsföretag 

    Alla företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning måste registrera sig hos Elsäkerhetsverket och ha ett egenkontrollprogram innan de påbörjar...

  • Värmepump 

    Inrättning av en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.

Ansvarig: Tillväxtverket