Bygg- och rivningslov

Sidan blev senast uppdaterad: 2019-04-04

Här hittar du information om tillstånd och ansökan för bygglov och rivningslov.

 • Bygglov 

  Ansöka om bygglov för nybyggnader, tillbyggnader eller för ändringar av byggnader och anläggningar.

 • Fornlämningar 

  Sök tillstånd hos Länsstyrelsen när du planerar arbete vid en fornlämning.

 • Rivningslov 

  Ansöka om rivningslov eller göra anmälan om rivning för att riva byggnader.

 • Strandskydd (ansök om dispens hos kommunen) 

  Strandskyddet gäller alla stränder vid hav, sjöar och vattendrag i Sverige. Du måste söka dispens för att bygga eller anlägga inom området. Kontakta i första...

Ansvarig: Tillväxtverket