Brandfarliga och explosiva varor

Sidan blev senast uppdaterad: 2019-04-04

Här hittar du information om tillstånd och andra uppgiftskrav för hantering av brandfarliga och explosiva varor.

Ansvarig: Tillväxtverket