Bevakningsföretag

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-01-26

Ansökan om tillstånd (auktorisation) för att bedriva bevakningsföretag.

Information om auktorisation

Ett bevakningsföretag ska vara auktoriserat av länsstyrelsen för att få bedriva verksamhet. All personal, även de som inte är väktare, ska vara godkända för anställning. Ett bevakningsföretag är ett företag som yrkesmässigt bevakar fastigheter, anläggningar, vissa verksamheter, offentliga tillställningar, viss egendom i samband med transport eller en enskild person.

Krav

För att bli auktoriserade krävs att bevakningsverksamheten kan antas bli bedriven på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt och i övrigt i överensstämmelse med god sed inom branschen. Verksamheten måste uppfylla de krav som ställs på verksamhet av det slag som företaget ska bedriva och får inte ha en från allmän synpunkt olämplig inriktning.

Ansökningar om godkännande av personal görs av det bevakningsföretag som anställt eller tänker anställa någon. Den som ska godkännas ska vara laglydig, medborgerligt pålitlig samt i övrigt lämplig.

Auktorisation och tillsyn

Sju av landets länsstyrelser ger auktorisation till bevakningsföretag samt utövar tillsyn. Dessa är följande:

  • Länsstyrelsen i Dalarnas län för Dalarnas, Värmlands, Örebros och Gävleborgs län.
  • Länsstyrelsen i Norrbottens län för Norrbottens och Västerbottens län.
  • Länsstyrelsen i Skånes län för Skånes, Kronobergs och Blekinges län.
  • Länsstyrelsen i Stockholms län för Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Gotlands och Västmanlands län.
  • Länsstyrelsen i Västernorrlands län för Västernorrlands och Jämtlands län.
  • Länsstyrelsen i Västra Götalands län för Västra Götalands och Hallands län.
  • Länsstyrelsen i Östergötlands län för Östergötlands, Jönköpings och Kalmars län.


Så ansöker du

Ansökan om auktorisation skickas till en av ovanstående länsstyrelser beroende på i vilket län bevakningsföretaget har sitt säte. Godkännande av personal skickas till en av ovanstående länsstyrelser beroende på i vilket län personen i huvudsak kommer att tjänstgöra.  Båda ansökningarna är förknippade med en avgift.

Ansvarig: Tillväxtverket