Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare, rekvirera ersättning

Sidan blev senast uppdaterad: 2020-11-27

Innan du kan få ersättning för Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare måste du ha ansökt och fått beslut om Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare

Du som arbetsgivare behöver lämna in arbetsgivardeklarationen på individnivå till Skatteverket varje månad. För att vi ska kunna hämta uppgifter för rätt period behöver du ange när du betalar ut lön redan i beslutsunderlaget.

Arbetsförmedlingen hämtar därefter uppgifterna direkt från Skatteverket. Veckan efter att vi har hämtat uppgifter från Skatteverket beräknas ersättningen betalas ut till organisationens/företagets plus- eller bankgiro. Ersättningen beräknas på de uppgifter som du lämnat i arbetsgivardeklarationen.

I vår webbtjänst Rekvirera kan du följa ditt ärende och söka aktuell information. Tänk på att lönen ska betalas ut elektroniskt till den anställde.

Redovisar du närvaro och frånvaro fortsätter du lämna in uppgifter via Rekvirera. När du loggar in i Rekvirera ser du om du ska fylla i och skicka in, eller om vi hämtar uppgifterna från Skatteverket.

 

Källa: Arbetsförmedlingen

 

Kontaktuppgifter

Organisation
Arbetsförmedlingen
Telefon
077-1600000
Adress
113 99 STOCKHOLM
E-post
registrator@arbetsformedlingen.se
Webb
www.arbetsformedlingen.se

Ansvarig: Tillväxtverket