Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare, rekvirera ersättning

Sidan blev senast uppdaterad:2019-11-14

Innan du kan få ersättning för Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare måste du ha ansökt och fått beslut om Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare.

När du har fått ett beslut om att anställa någon med stöd från oss behöver du logga in på vår webbtjänst Rekvirera och välja de ärenden/beslut som du vill hantera. Ange om den anställdes lön normalt betalas ut innevarande månad eller nästkommande månad. Lämna sedan in den individbaserade arbetsgivardeklarationen till Skatteverket varje månad. Vi hämtar därefter uppgifterna direkt från Skatteverket. Veckan efter att vi har hämtat uppgifter från Skatteverket beräknas ersättningen betalas ut till organisationens/företagets plus- eller bankgiro. Ersättningen beräknas på de uppgifter som du lämnat i arbetsgivardeklarationen.

Redovisar du närvaro och frånvaro fortsätter du lämna in uppgifter via Rekvirera. När du loggar in i Rekvirera ser du om du ska fylla i och skicka in, eller om vi hämtar uppgifterna från Skatteverket.

Tänk på att lönen ska betalas ut elektroniskt till den anställde.

Källa: Arbetsförmedlingen

 

Kontaktuppgifter

Organisation
Arbetsförmedlingen
Telefon
077-1600000
Adress
113 99 STOCKHOLM
E-post
registrator@arbetsformedlingen.se
Webb
www.arbetsformedlingen.se

Ansvarig: Tillväxtverket

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_sv

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.