Särskilt anställningsstöd

Sidan blev senast uppdaterad: 2015-03-11

Här hittar du som är arbetsgivare information om tillstånd, anmälan och ansökan som berör särskilt anställningsstöd.

Ansvarig: Tillväxtverket