Enkelt bolag

Sidan blev senast uppdaterad:2015-03-11

Här hittar du information om anmälan och ansökan som rör enkelt bolag.

  • Avveckla ett enkelt bolag (anmälan) 

    När du har avvecklat ett enkelt bolag där bolagsmännen finns i Bolagsverkets register, måste du anmäla att Bolagsverket ska avregistrera bolagsmännen.

  • Bolagsmän i enkelt bolag (anmälan) 

    Ett enkelt bolag som driver näringsverksamhet kan registrera sig hos Bolagsverket. Då ska bolaget anmäla sina bolagsmän, d.v.s. vilka personer som driver...

Ansvarig: Tillväxtverket

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_sv

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.