Om Bolagsverket ska utse särskild granskare i aktiebolag (ansökan)

Sidan blev senast uppdaterad: 2020-05-05

En aktieägare kan ansöka om att Bolagsverket ska utse en särskild granskare.

En särskild granskare kan granska aktiebolagets förvaltning och räkenskaper, eller vissa åtgärder och förhållanden i aktiebolaget.

Kravet är att ägarna till minst 1/10 av aktierna, eller ägarna till 1/3 av aktierna som finns representerade på en bolagsstämma, röstat för förslaget.

Källa: Bolagsverket

Kontaktuppgifter

Organisation
Bolagsverket
Telefon
0771-670670
Adress
851 81 SUNDSVALL
E-post
bolagsverket@bolagsverket.se
Webb
bolagsverket.se/

Ansvarig: Tillväxtverket