Leveranser av fordonsgas, statistisk undersökning

Sidan blev senast uppdaterad: 2019-02-25

Samtliga bolag och kommuner som levererar biogas och naturgas till tankställen ska månadsvis redovisa volymuppgifter per kommun samt antalet tankställen. Leveranserna fördelas även på publika/icke publika tankställen samt tankställen för bussar. SCB kontaktar de företag som valts ut att lämna uppgifter. Undersökningen genomförs på uppdrag av Energimyndigheten.

Huvudanvändare är Energimyndigheten. Statistiken används som underlag för energiprognoser och styrmedelsanalyser.

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB

Kontaktuppgifter

Organisation
Statistiska centralbyrån SCB
Telefon
010-4794000
Adress
Box 24300, 104 51 STOCKHOLM
E-post
scb@scb.se
Webb
www.scb.se

Ansvarig: Tillväxtverket