Leveranser av fordonsgas, statistisk undersökning

Sidan blev senast uppdaterad:2018-03-27

Samtliga bolag och kommuner som levererar biogas och naturgas till tankställen ska månadsvis redovisa volymuppgifter per kommun samt antalet tankställen. Leveranserna fördelas även på publika/icke publika tankställen samt tankställen för bussar. SCB kontaktar de företag som valts ut att lämna uppgifter.

Huvudanvändare är Energimyndigheten. Statistiken används som underlag för energiprognoser och styrmedelsanalyser.

Källa: SCB

Kontaktuppgifter

Organisation
Statistiska centralbyrån SCB
Telefon
010-4794000
Adress
Box 24300, 104 51 STOCKHOLM
E-post
scb@scb.se
Webb
www.scb.se

Ansvarig: Tillväxtverket

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.