Utrikeshandel med tjänster, löner och transfereringar, statistisk undersökning

Sidan blev senast uppdaterad: 2019-02-20

Utvalda företag ska lämna uppgifter om transaktioner med utlandet avseende:
- inköp/försäljning av tjänster
- varor som köps/säljs i utlandet utan att passera svensk gräns (s.k. merchanting eller trepartshandel)
- köp/försäljning av rättigheter
- lönekostnader
- transfereringar
- inköp/försäljning av varor som passerar svensk gräns.

Undersökningen baseras på ett urval omfattande drygt 6 000 företag, offentlig verksamhet samt hushållens ideella organisationer. Undersökningen genomförs kvartalsvis och SCB kontaktar de företag och organisationer som valts ut att lämna uppgifter. Undersökningen genomförs på uppdrag av Riksbanken. 

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB

Kontaktuppgifter

Organisation
Statistiska centralbyrån SCB
Telefon
010-4794000
Adress
Box 24300, 104 51 STOCKHOLM
E-post
scb@scb.se
Webb
www.scb.se

Ansvarig: Tillväxtverket