Utrikeshandel med tjänster, löner och transfereringar, statistisk undersökning

Sidan blev senast uppdaterad:2018-04-04

Utvalda företag ska lämna uppgifter om transaktioner med utlandet avseende:
- inköp/försäljning av tjänster
- varor som köps/säljs i utlandet utan att passera svensk gräns (s.k. merchanting eller trepartshandel)
- köp/försäljning av rättigheter
- lönekostnader
- transfereringar
- inköp/försäljning av varor som passerar svensk gräns.

Undersökningen baseras på ett urval omfattande drygt 6 000 företag, offentlig verksamhet samt hushållens ideella organisationer. Undersökningen genomförs kvartalsvis och SCB kontaktar de företag och organisationer som valts ut att lämna uppgifter.

Källa: SCB

Ansvarig: Tillväxtverket

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.