Utrikeshandel med tjänster, löner och transfereringar, statistisk undersökning

Sidan blev senast uppdaterad:2019-02-20

Utvalda företag ska lämna uppgifter om transaktioner med utlandet avseende:
- inköp/försäljning av tjänster
- varor som köps/säljs i utlandet utan att passera svensk gräns (s.k. merchanting eller trepartshandel)
- köp/försäljning av rättigheter
- lönekostnader
- transfereringar
- inköp/försäljning av varor som passerar svensk gräns.

Undersökningen baseras på ett urval omfattande drygt 6 000 företag, offentlig verksamhet samt hushållens ideella organisationer. Undersökningen genomförs kvartalsvis och SCB kontaktar de företag och organisationer som valts ut att lämna uppgifter. Undersökningen genomförs på uppdrag av Riksbanken. 

Källa: SCB

Kontaktuppgifter

Organisation
Statistiska centralbyrån SCB
Telefon
010-4794000
Adress
Box 24300, 104 51 STOCKHOLM
E-post
scb@scb.se
Webb
www.scb.se

Ansvarig: Tillväxtverket

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_sv

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.