Utrikeshandel med tjänster, löner och transfereringar, statistisk undersökning

Sidan blev senast uppdaterad: 2017-06-14

Utvalda företag ska lämna uppgifter om transaktioner med utlandet avseende:
- inköp/försäljning av tjänster
- varor som köps/säljs i utlandet utan att passera svensk gräns (s.k. merchanting eller trepartshandel)
- köp/försäljning av rättigheter
- lönekostnader
- transfereringar
- inköp/försäljning av varor som passerar svensk gräns.

Undersökningen baseras på ett urval omfattande drygt 6 000 företag, offentlig verksamhet samt hushållens ideella organisationer. Undersökningen genomförs kvartalsvis och SCB kontaktar de företag och organisationer som valts ut att lämna uppgifter.

Källa: SCB

Kontaktuppgifter

Organisation
Statistiska centralbyrån SCB
Telefon
010-4794000
Adress
Box 24300, 104 51 STOCKHOLM
E-post
scb@scb.se
Webb
www.scb.se

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På webbplatsen EUGO finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

Du som har företag i annat EU/EES-land

Om inget annat anges behöver du samma tillstånd oavsett om du vill etablera dig eller bedriva tillfällig verksamhet i Sverige. Detta gäller även anmälningar och registreringar.

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.