In- och utförsel av varor (Intrastat), statistisk undersökning

Sidan blev senast uppdaterad:2018-03-21

Företag med export och/eller import av varor till/från EU:s övriga medlemsländer, ska lämna uppgift månadsvis. Detta gäller om exporten uppgår till minst 4,5 milj. kronor och/eller importen uppgår till minst 9 milj. kronor. Undersökningen mäter värde och kvantitet av ut- och införsel av varor. Uppgifterna ska fördelas efter varor och EU-länder. SCB kontaktar de företag som valts ut att lämna uppgifter.

Statistiken används i nationalräkenskaperna och vid beräkning av betalningsbalansen, men även inom näringsliv, organisationer och myndigheter.

Källa: SCB

Ansvarig: Tillväxtverket

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.