In- och utförsel av varor (Intrastat), statistisk undersökning

Sidan blev senast uppdaterad: 2019-02-07

Företag med export och/eller import av varor till/från EU:s övriga medlemsländer, ska lämna uppgift månadsvis. Detta gäller om exporten uppgår till minst 4,5 milj. kronor och/eller importen uppgår till minst 9 milj. kronor. Undersökningen mäter värde och kvantitet av ut- och införsel av varor. Uppgifterna ska fördelas efter varor och EU-länder. SCB kontaktar de företag som valts ut att lämna uppgifter.

Statistiken används i nationalräkenskaperna och vid beräkning av betalningsbalansen, men även inom näringsliv, organisationer och myndigheter.

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB

Kontaktuppgifter

Organisation
Statistiska centralbyrån SCB
Telefon
010-4794000
Adress
Box 24300, 104 51 STOCKHOLM
E-post
scb@scb.se
Webb
www.scb.se

Ansvarig: Tillväxtverket