Uppgifter för sjukkontroll och tillämpning av socialförsäkring

Sidan blev senast uppdaterad: 2015-03-23

Här hittar du som är arbetsgivare information om uppgiftskrav som rör sjukkontroll m.m.

  • Sjukkontroll under sjuklöneperiod 

    Arbetsgivaren ska lämna upplysningar till Försäkringskassan för möjlighet till sjukkontroll under sjuklöneperiod. Försäkringskassan kan självmant, eller på...

  • Uppgifter från arbetsgivare mfl 

    Arbetsgivare och uppdragsgivare, anordnare av personlig assistans samt försäkringsinrättningar ska på begäran från Försäkringskassan, lämna uppgifter som avser...

Ansvarig: Tillväxtverket