Uppgifter för sjukkontroll och tillämpning av socialförsäkring

Sidan blev senast uppdaterad:2015-03-23

Här hittar du som är arbetsgivare information om uppgiftskrav som rör sjukkontroll m.m.

  • Sjukkontroll under sjuklöneperiod 

    Arbetsgivaren ska lämna upplysningar till Försäkringskassan för möjlighet till sjukkontroll under sjuklöneperiod. Försäkringskassan kan självmant, eller på...

  • Uppgifter från arbetsgivare mfl 

    Arbetsgivare och uppdragsgivare, anordnare av personlig assistans samt försäkringsinrättningar ska på begäran från Försäkringskassan, lämna uppgifter som avser...

Ansvarig: Tillväxtverket

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_sv

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_sv.htm

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.