Insamling och hantering av personuppgifter

Sidan blev senast uppdaterad:2017-06-14

Den som ska samla in eller lagra personuppgifter måste anmäla detta till Datainspektionen.

Detta är ett krav enligt Personuppgiftslagen (PUL), som har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Från anmälningsplikten finns ett antal undantag. Mer information om detta finns att läsa på Datainspektionens webbplats.

PUL omfattar både automatiserad behandling av personuppgifter och manuellt förda personregister. Rent privat behandling av personuppgifter är undantagen. Undantag gäller även med hänsyn till offentlighetsprincipen samt tryck- och yttrandefriheten. Lagen bygger i hög grad på samtycke från den registrerade.

Den 25 maj 2018 kommer en ny dataskyddsförordning att ersätta den svenska personuppgiftslagen. Förordningen kommer att bli direkt tillämplig som svensk lag. På Datainspektionens webbplats finns mer information om vad de nya reglerna innebär.

Källa: Datainspektionen

Så anmäler du

Anmälan skickas till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter

Organisation
Datainspektionen
Telefon
08-6576100
Adress
Box 8114, 104 20 STOCKHOLM
E-post
datainspektionen@datainspektionen.se
Webb
www.datainspektionen.se

Ansvarig: Tillväxtverket

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.