Strålning och kemiska produkter

Sidan blev senast uppdaterad: 2019-04-04

Här hittar du information om tillstånd och ansökningar som rör hantering av kemiska ämnen och hantering som alstrar joniserande strålning.

 • Hantera köldmedier 

  Köldmedier är olika typer av ämnen som används i aggregat, exempelvis i kylskåp, frysar, luftkonditioneringar och värmepumpar.

 • PCB-varor 

  Ansökan om tillstånd hos Naturvårdsverket för dekontaminering av utrustning som innehåller PCB-produkter.

 • Prövning av miljöfarlig verksamhet, B-verksamhet 

  För att starta vissa miljöfarliga verksamheter måste du först söka tillstånd. Det kan även gälla vid ändringar av en verksamhet du redan bedriver.

 • Tillverka och föra in kemiska produkter i Sverige (anmälan) 

  Du som yrkesmässigt tillverkar eller för in kemiska produkter eller biotekniska organismer i minst 100 kg per år ska anmäla dem till Kemikalieinspektionens...

 • Verksamheter med strålning 

  Tillverka eller på något annat sätt hantera radioaktiva ämnen eller utrustning som alstrar strålning, exempelvis röntgenutrustning.

Ansvarig: Tillväxtverket