Godkännande av delsystem reglerade i TSD, fasta installationer (ansökan)

Sidan blev senast uppdaterad: 2017-06-14

Den här blanketten används för att ansöka om godkännande av delsystem som är reglerade i TSD. Ansökan kan gälla en infrastruktur, tunnelsäkerhet, trafikstyrning m.m. Tekniska specifikationer för användning av fordon och infrastruktur ska beskrivas med bilagor som framgår av blanketten.

TSD (Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet) är en uppsättning regler för järnväg som ska göra det möjligt att framföra tåg mellan de olika EU-länderna.

Källa: Transportstyrelsen

Kontaktuppgifter

Organisation
Transportstyrelsen
Telefon
0771-503503
Adress
Box 502, 601 73 NORRKÖPING
E-post
kontakt@transportstyrelsen.se
Webb
www.transportstyrelsen.se

Ansvarig: Tillväxtverket