Rapportering till Sjömansregistret

Sidan blev senast uppdaterad: 2017-06-14

Redaren ska rapportera om en sjöman tillträder eller frånträder en befattning ombord på fartyg till Transportstyrelsens sjömansregister.

Alla svenska handelsfartyg om minst 20 brutto samt bareboat-chartrade utländska handelsfartyg är skyldiga att rapportera.

Rapporteringen kan göras via blankett eller digitalt via Redarwebben, Transportstyrelsens verktyg för mönstringsrapportering. För att använda Redarwebben krävs behörighet från Transportstyrelsen.

Källa: Transportstyrelsen

Kontaktuppgifter

Organisation
Transportstyrelsen
Telefon
0771-503503
Adress
Box 502, 601 73 NORRKÖPING
E-post
kontakt@transportstyrelsen.se
Webb
www.transportstyrelsen.se

Ansvarig: Tillväxtverket