Inteckningar och handlingar

Sidan blev senast uppdaterad: 2019-04-04

Här hittar du information om tillstånd och ansökan som gäller inteckningar och handlingar inom sjöfart.

Ansvarig: Tillväxtverket