Fartygsfakta

Sidan blev senast uppdaterad: 2019-04-04

Här hittar du information om tillstånd, anmälan och andra uppgiftskrav för att samla fakta om fartyg.

 • Förändring i fartygshistorik (CSR) 

  En fartygsägare som ändrat ett fartygs ägarförhållande eller allmänna fartygsuppgifter ska ansöka om ett nytt CSR. CSR (Continuous Synopsis Record) är en...

 • Lastsäkringsmanual, fartyg 

  Ett fartyg ska vara utrustat med en lastsäkringsmanual godkänd av Transportstyrelsen. Lasten ska stuvas och säkras i enlighet med anvisningarna i manualen....

 • Mätning av fartyg (anmälan) 

  Ett fartyg som köpts in från utlandet ska så snart som möjligt anmälas till mätning. Anmälan kan göras av fartygets befälhavare, ägare eller ett ombud. När ett...

 • Ommätning av fartyg  

  Ett fartyg som tidigare blivit mätt ska anmälas för ommätning om någon av följande faktorer ändrats: konstruktion, kapacitet, utrymmen, passagerarantal,...

Ansvarig: Tillväxtverket