Fartygsregistret

Sidan blev senast uppdaterad: 2019-04-04

Här hittar du information om tillstånd, registrering och andra uppgiftskrav som gäller fartygsregistret.

 • Ansökan om inskrivning av förvärv av registrerat skepp 

  Den som förvärvat ett registrerat skepp ska inom en månad från förvärvet söka insskrivning av sin äganderätt.

 • Anteckning av förvärv av båt (anmälan) 

  Den som köper en registrerad båt ska inom en månad anmäla förvärvet för anteckning i Fartygsregistret.

 • Avregistrering av båt 

  Den som vill att en båt avregistreras ur Fartygsregistret skickar en anmälan om detta till Transportstyrelsen. Anmälan om avregistrering kan göras av den som...

 • Avregistrering av skepp (anmälan) 

  Den som äger ett registrerat skepp som inte längre ska användas ska anmäla skeppet för avregistrering i Fartygsregistret.På begäran kan ett avregistreringsintyg...

 • Båtbevis (ansökan) 

  Den som vill nyregistrera en båt ska först ansöka om båtbevis hos Transportstyrelsen. Båtbeviset anger båtens största längd och bredd och ska bifogas vid...

 • Direktåtkomst till Fartygsregistret (ansökan) 

  Den som vill kunna söka i Fartygsregistret ska ansöka hos Transportstyrelsen om direktåtkomst och behörighet. Du ansöker först om direktåtkomst, och när din...

 • Registrering av båt  

  Den som äger en båt ska anmäla den till registrering i Fartygsregistrets båtdel. Med båt menas ett fartyg som är kortare än 12 meter eller med en bredd mindre...

 • Registrering av skepp (anmälan) 

  Den som förvärvat ett registreringspliktigt men inte registrerat skepp ska inom en månad från förvärvet anmäla det för registrering. Om skeppet ägs av flera...

Ansvarig: Tillväxtverket