Skogsodlingsmaterial – produktion och handel

Sidan blev senast uppdaterad: 2021-02-02

För yrkesmässig produktion, saluföring, införsel och import av skogsodlingsmaterial krävs att företagen är registrerade hos Skogsstyrelsen.

Skogsodlingsmaterial är frö, växtdelar, plantor, sticklingar, kottar, ollon och liknande som används för skogsodling. För produktion av, och handel med, skogsodlingsmaterial finns regler som är till för att främja ett hållbart skogsbruk.

 

Källa: Skogsstyrelsen

Kontaktuppgifter

Organisation
Skogsstyrelsen
Telefon
036-359300
Adress
551 83 JÖNKÖPING
E-post
skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
Webb
www.skogsstyrelsen.se

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket