Virkesmätningslagen

Sidan blev senast uppdaterad: 2021-01-20

Företag som utför virkesmätning i Sverige ska anmäla sig till Skogsstyrelsen innan mätningen påbörjas. Senast den 1 mars varje år ska du lämna uppgifter om din verksamhet till Skogsstyrelsen. Du kan lämna uppgifterna digitalt.

Kraven gäller för betalningsgrundande virkesmätning i första handelsledet. De omfattar virke från stam, stubbe och grenar av avverkade träd oavsett sönderdelning före industriell användning.

Källa: Skogsstyrelsen

Kontaktuppgifter

Organisation
Skogsstyrelsen
Telefon
036-359300
Adress
551 83 JÖNKÖPING
E-post
skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
Webb
www.skogsstyrelsen.se

Relaterade sidor

Ansvarig: Tillväxtverket