Lämna uppgifter och sök tillstånd

Här kan du ta reda på om du behöver någon form av tillstånd eller måste lämna uppgifter relaterat till din verksamhet. Du kan hitta information om tillstånd och uppgiftskrav genom att välja någon av flikarna nedan. Tänk på att listan över tillstånd och uppgiftskrav inte är heltäckande. Detta betyder att det kan finnas tillstånd du behöver och uppgiftskrav du är skyldig att uppfylla som inte finns med i listan. Har du ett företag i ett annat EU/EES-land och om inget annat anges behöver du samma tillstånd oavsett om du vill etablera dig eller bedriva tillfällig verksamhet i Sverige. Detta gäller även anmälningar och registreringar. 

Allmänna tillstånd och uppgiftskrav

Tillstånd och uppgiftskrav som gäller företag oavsett bransch

Företagsekonomi
Redovisning och Bokföring
Företagshantering
Aktiebolag
Banker och försäkringsföretag
Ekonomisk förening
Redovisning och Bokföring
Företagsregistrering
Personal
Rehabilitering och återgång i arbete
Sjukförsäkring
Stöd för personal med nedsatt arbetsförmåga
Stödinsatser
Statistik
Kol- och oljehandelsföretag
Samtliga utbildningsföretag
Samtliga utvalda företag
Utbildning och forskning
Utvalda energiföretag
Utvalda fastighets- och bostadsföretag
Utvalda finansiella företag
Utvalda industriföretag
Utvalda jordbruksföretag
Utvalda tjänsteföretag
Utvalda transportföretag

Ansvarig: Tillväxtverket