Lämna uppgifter och sök tillstånd

Här kan du ta reda på om du behöver någon form av tillstånd eller måste lämna uppgifter relaterat till din verksamhet. Du kan hitta information om tillstånd och uppgiftskrav genom att välja någon av flikarna nedan. Tillstånd markerade med en blankett går att ansöka om elektroniskt via denna tjänst. Tänk på att listan över tillstånd och uppgiftskrav inte är heltäckande. Detta betyder att det kan finnas tillstånd du behöver och uppgiftskrav du är skyldig att uppfylla som inte finns med i listan. Har du ett företag i ett annat EU/EES-land och om inget annat anges behöver du samma tillstånd oavsett om du vill etablera dig eller bedriva tillfällig verksamhet i Sverige. Detta gäller även anmälningar och registreringar.

Allmänna tillstånd och uppgiftskrav

Tillstånd och uppgiftskrav som gäller företag oavsett bransch

Företagsekonomi
Redovisning och Bokföring
Företagshantering
Aktiebolag
Banker och försäkringsföretag
Ekonomisk förening
Redovisning och Bokföring
Företagsregistrering
Personal
Rehabilitering och återgång i arbete
Sjukförsäkring
Stöd för personal med nedsatt arbetsförmåga
Stödinsatser
Statistik
Kol- och oljehandelsföretag
Samtliga utbildningsföretag
Samtliga utvalda företag
Utbildning och forskning
Utvalda energiföretag
Utvalda fastighets- och bostadsföretag
Utvalda finansiella företag
Utvalda industriföretag
Utvalda jordbruksföretag
Utvalda tjänsteföretag
Utvalda transportföretag

Ansvarig: Tillväxtverket

Europeiska kommissionen

Vill du sälja tjänster i ett annat EU-land?

På Europeiska kommissionens webbplats finns alla EU-länders så kallade kontaktpunkter samlade. Där finns information för dig som vill etablera dig eller sälja dina tjänster tillfälligt i ett annat EU-land.

Gå till Ditt Europa

Ditt Europa

Ditt Europa är en EU-sida där du hittar hjälp och råd för att resa till och arbeta och bo i andra länder inom EU.

Go to Your Europe website

Help and advice for EU nationals

Your Europe is an EU website designed to help you do things in other European countries – avoiding unnecessary inconvenience and unnecessary bureaucracy.

I want to leave feedback

Help us improve!

Let us know what you think by rating the page and answering a few questions.