Lämna uppgifter och sök tillstånd

Här kan du ta reda på om du behöver tillstånd eller måste lämna uppgifter om ditt företag eller yrke.

Viktigt att veta om tillstånd

Tillstånd och uppgiftskrav som gäller företag oavsett bransch. 

Företagsekonomi
Redovisning och Bokföring
Företagshantering
Aktiebolag
Banker och försäkringsföretag
Ekonomisk förening
Redovisning och Bokföring
Företagsregistrering
Personal
Rehabilitering och återgång i arbete
Sjukförsäkring
Stöd för personal med nedsatt arbetsförmåga
Stödinsatser
Statistik
Kol- och oljehandelsföretag
Samtliga utbildningsföretag
Samtliga utvalda företag
Utbildning och forskning
Utvalda energiföretag
Utvalda fastighets- och bostadsföretag
Utvalda finansiella företag
Utvalda industriföretag
Utvalda jordbruksföretag
Utvalda tjänsteföretag
Utvalda transportföretag

Ansvarig: Tillväxtverket