Skicka meddelande till oss

Fält markerade med * måste du fylla i.

Har du redan skickat in ett ärende via verksamt.se kan du ange kvittensnummer eller ärendenummer för snabbare hantering av ditt meddelande.

Behandling av personuppgifter

När du lämnar synpunkter och ställer frågor till oss sparas de uppgifter som du lämnar hos Bolagsverket. Anledningen till varför vi sparar dessa uppgifter är för att vi ska kunna besvara dina frågor och synpunkter. När uppgifterna inte längre behövs tar vi bort dem. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga