Stöd för sociala företag

Sidan blev senast uppdaterad:

Ett socialt företag har, precis som vilket annat företag som helst, ofta ett behov av rådgivning och finansiering. Det finns idag en rad aktörer som riktar sig specifikt till dig som vill starta eller utveckla sociala företag.

Rådgivare och organisationer ger olika former av stöd till dig som vill starta företag hittar du på de regionala sidorna här på verksamt.se. 

Hitta rådgivare i din region 

Tillväxtverket arbetar för att främja socialt företagande och samhällsentreprenörskap i Sverige. 

Läs mer om socialt företagande på Tillväxtverkets webbplats 

En del sociala företag bygger på en social innovation. Vinnova riktar sig till sociala innovatörer och har ibland ansökningsomgångar då det går att söka stöd för att utveckla och testa en social innovation. 

Social Innovation på Vinnova 

Nationella mötesplatser kring socialt företagande och samhällsentreprenörskap:  

  • Stora Sociala Företagsdagen äger rum en gång om året i Göteborg
  • Social Innovation Summit äger rum en gång om året i Malmö

Läs mer om socialt entreprenörskap på webbplatsen Mötesplats social innovation 

Finansiering till sociala företag 

Sociala företag måste som alla andra företag ha en god ekonomi för att vara hållbara och göra investeringar för att växa. Modellen för socialt företagande kan vara okänd för vissa finansiärer och det kan vara svårare att få tillgång till till exempel lån. Men det finns innovativa lösningar för finansiering och aktörer som har kunskap om och är intresserade av att ge stöd till sociala företag. De finns samlade hos The Swedish National Advisory Board for Impact Investing. 

Nätverk 

När antalet företag växer, ökar behoven och möjligheterna till att samverka i nätverk. På lokal och regional nivå utvecklas olika former av samarbete, till exempel för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. 

Skoopi - de sociala arbetskooperativens intresseorganisation har en viktig roll som opinionsbildare. Skoopi driver olika projekt och fungerar som samarbetspartner i utvecklingsarbeten lokalt och nationellt. De utvecklar också regionala föreningar. 

The Swedish National Advisory Board for Impact Investing - samlar sociala företag och organisationer för att dela kunskap och påverka möjligheterna till finansiering. 

Effektfullt  - en kunskapsnod som samlar företag, organisationer och privatpersoner som är intresserade av att utveckla effektmätning. 

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp