Stöd för sociala företag

Sidan blev senast uppdaterad:

Ett socialt företag har, precis som vilket annat företag som helst, ofta ett behov av rådgivning och finansiering. Det finns idag en rad aktörer som riktar sig specifikt till dig som vill starta eller utveckla sociala företag.

Tillväxtverket hade under perioden 2018-2020 ett regeringsuppdrag att främja socialt företagande och samhällsentreprenörskap.

Om regeringsuppdraget socialt företagande på Tillväxtverkets webbplats 

Nationella mötesplatser kring socialt företagande och samhällsentreprenörskap:  

Läs mer om socialt entreprenörskap på webbplatsen Mötesplats social innovation 

Finansiering till sociala företag 

Sociala företag måste som alla andra företag ha en god ekonomi för att vara hållbara och göra investeringar för att växa. Modellen för socialt företagande kan vara okänd för vissa finansiärer och det kan vara svårare att få tillgång till till exempel lån. Men det finns innovativa lösningar för finansiering och aktörer som har kunskap om och är intresserade av att ge stöd till sociala företag. De finns samlade hos The Swedish National Advisory Board for Impact Investing. 

Nätverk 

När antalet företag växer, ökar behoven och möjligheterna till att samverka i nätverk. På lokal och regional nivå utvecklas olika former av samarbete, till exempel för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. 

Skoopi - de sociala arbetskooperativens intresseorganisation har en viktig roll som opinionsbildare. Skoopi driver olika projekt och fungerar som samarbetspartner i utvecklingsarbeten lokalt och nationellt. De utvecklar också regionala föreningar. 

The Swedish National Advisory Board for Impact Investing - samlar sociala företag och organisationer för att dela kunskap och påverka möjligheterna till finansiering. 

Mötesplatsen Social Innovation (MSI) -  är den samlande nationella kunskaps- och samverkansplattformen för social innovation och socialt företagande.

Samhällsentreprenörskap Sverige - är nio aktörer från olika delar av landet samverkar för att främja ett bredare ekosystem och en starkare stödstruktur för social innovation och samhällsentreprenörskap.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp