Stöd för sociala företag

Sidan blev senast uppdaterad:

Ett socialt företag har, precis som vilket annat företag som helst, ofta ett behov av rådgivning och finansiering. Många sociala entreprenörer menar dock att det kan behövas särskild kompetens för att få stöd i samband med att hitta en fungerande affärsmodell. Det finns idag en rad aktörer som riktar sig specifikt till dig som vill starta eller utveckla sociala företag.

Stöd för sociala företag

I studien finns i slutet en förteckning över aktörer som kan hjälpa sociala entreprenörer med rådgivning, kunskap och finansiering.

Vilse i stöd-djungeln

Guide till finansiering av ditt sociala entreprenörskap” – framtagen av Coompanion genom regionalfondsprogrammet FRAMSTEG 

Många sociala företag startas av flera personer tillsammans.

Rådgivare och organisationer ger olika former av stöd till dig som vill starta företag hittar du på de regionala sidorna här på verksamt.se.

Hitta rådgivare i din region

Tillväxtverket arbetar för att främja socialt företagande och samhällsentreprenörskap.

Läs mer om socialt företagande på Tillväxtverkets webbplats

En del sociala företag bygger på en social innovation. Vinnova riktar sig till sociala innovatörer och har ibland ansökningsomgångar då det går att söka stöd för att utveckla och testa en social innovation.

Social Innovation på Vinnova

Norrsken Foundation är en stiftelse som arbetar med stöd till sociala företagare som har en effektiv påverkan på världen och samhället.

Läs mer på Norrsken Foundations webbplats

Nationella mötesplatser kring socialt företagande och samhällsentreprenörskap

Stora Sociala Företagsdagen äger rum en gång om året i Göteborg.
Social Innovation Summit äger rum en gång om året i Malmö.

Läs mer om socialt entreprenörskap på webbplatsen Mötesplats social innovation

Upphandling och sociala företag

Driver du ett socialt företag finns det idag goda möjligheter att göra affärer med offentlig sektor genom upphandlingar. Lagen om offentlig upphandling, LOU, ger myndigheter och upphandlande enheter omfattande möjligheter att ta såväl miljömässiga som social hänsyn vid upphandling. Syftet är att genom de inköp offentlig sektor gör också ska uppnå sociala vinster. Det kan till exempel vara krav på att leverantören ska anställa eller ge praktikplatser till personer med svag förankring på arbetsmarknaden. I en reserverad upphandling ska uppdraget reserveras för företag där minst 30 procent av de sysselsatta har en funktionsnedsättning eller svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Den vara eller tjänst som ska köpas in kan vara vad som helst.

Om du vill veta mer om upphandling och hur ni kan göra ett bra anbud kan du använda dig av ”Anbudsskolan för sociala företag”. Ibland genomförs utbildningar i Anbudsskolan men utbildningsmaterialet fungerar bra som en checklista när du ska göra ett anbud.

Om Anbudsskolan på Sofisams webbplats

Exempel på sociala företag som vunnit upphandlingar med en region eller kommun:

Cykelreturen och Region Örebro

Stenbackens arbetskooperativ och Söderhamns kommun

Servicekompaniet och Vänersborgs kommun

I dessa publikationer kan du också ta del av mer information om upphandling:

Sociala hänsyn och reserverad upphandling- målgrupp kommuntjänstemän och upphandlare

Nya grepp i upphandling

Samverkan med sociala företag genom idéburet offentligt partnerskap (IOP)

IOP kan vara aktuellt i situationer då det inte finns en marknad – det vill säga det finns inte fler leverantörer som säljer tjänsten – som skulle vilja ha affären. IOP är ett partnerskap mellan den offentliga sektorn och den idéburna (till exempel ett socialt företag) för att stötta en verksamhet som hanterar någon form av samhällsutmaning.

Överenskommelse om IOP beslutas ofta runt en verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. I överenskommelsen bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med, hur länge partnerskapet ska gälla och andra särskilda förutsättningar.

IOP är inte ett verksamhetsstöd utan ställer större krav på leverans av en tjänst eller specifik verksamhet. En överenskommelse om IOP kan till exempel handla om driften av ett kulturhus på landsbygden, natthärbärgen för EU-immigranter eller en servicelösning som behövs för medborgarna men där det inte bedöms gå att få kommersiell lönsamhet.

SKR tog 2017 fram en rapport som steg för steg beskriver hur partnerskapssamarbete kan byggas upp i dialog med civilsamhällets organisationer. De har även tagit fram en kartläggning om samverkan med civilsamhället 2018.

Läs SKR-rapporten Utveckla idéburet offentligt partnerskap

Nyttigaste affären

Varje år delas ett pris ut för att lyfta fram goda exempel på affärer som gör skillnad.

Här kan ni läsa mer om Nyttigaste affären

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp