Olika sätt att driva socialt företag

Sidan blev senast uppdaterad:

Det finns ingen självklar företagsform för sociala företag. De kan vara organiserade som ekonomisk förening, aktiebolag, ideell förening eller stiftelse. Vilken företagsform ni väljer beror på hur ni vill att verksamheten ska ägas och ledas.

Starta ett socialt företag själv

Har du en drivkraft att lösa ett samhällsproblem och vill göra det genom att driva ett företag? Då kan du starta ett socialt företag, själv eller tillsammans med någon. På Tillväxtverkets webbplats hittar du exempel på två sociala företag som arbetar med att lösa samhällsutmaningar:

Add truly – matchar företag som vill skänka pengar med gräsrotsorganisationer
Ett tak – Två generationer – matchar personer 55+ med bostadssökande studenter

Utveckla en förening till ett socialt företag

Allt fler föreningar utvecklar en mer företagsinriktad del som komplement till det ideella arbetet. Det kan vara inom vård- och omsorg eller för att skapa arbete för sina medlemmar eller för andra som har svag förankring på arbetsmarknaden. Om du arbetar i en ideell förening och vill starta ett socialt företag behöver ni i föreningen fundera över hur ni ska organisera företagandet så att det blir en tydlig och avgränsad del mot det ideella arbetet. Det kan göras på olika sätt, genom att den ideella föreningen bedriver näringsverksamhet, att den ideella föreningen startar ett helägt aktiebolag eller att ni är flera föreningar som startar en ekonomisk förening. Du kan ta kontakt med en rådgivare för att få hjälp med att komma fram till bästa lösningen för er.

Hitta rådgivare i din region

Många föreningar startar sociala företag för att skapa arbete. Det kan vara brukarföreningar som ser att medlemmarna har svårt att komma in på arbetsmarknaden på grund av till exempel psykisk ohälsa, missbruk eller kriminalitet i bakgrunden. Andra föreningar har till syfte att jobba socialt med stöd till människor i utsatta situationer och kan starta ett socialt företag för att skapa sysselsättning.

Ett exempel är Stockholm Stadsmission som har en rad sociala företag som driver second hand-affärer, restauranger och Matmissionen. Matmissionen jobbar med att ta hand om matsvinn som sedan säljs i deras butiker till ett lägre pris. Kopplat till Matmissionen finns MatRätt, en restaurang där det som inte säljs i butikerna omvandlas till luncher och fika.

Läs mer om MatRätt på Tillväxtverkets webbplats

Skapa arbetstillfällen genom socialt företagande

Möter du människor som har svårt att få arbete eller har du själv varit arbetslös länge kan du vara med och starta eller hitta jobb i ett så kallat arbetsintegrerande socialt företag. Arbetsintegrerande sociala företag har som mål att skapa arbete och vägar till arbetsmarknaden för grupper som har det särskilt svårt på arbetsmarknaden. Företagen har "dubbla" affärsidéer. Den ena affärsidén är alltid att sälja arbetsträning, rehabilitering, sysselsättning och liknande till Arbetsförmedlingen och kommuner. Den andra affärsidén kan vara vilka varor eller tjänster som helst som går att sälja på marknaden. Den behöver vara något som företagets medlemmar har kompetens att utföra och som ger företaget intäkter så att företaget blir hållbart och lönsamt. Företagen har alltid medarbetarnas behov av arbete, delaktighet och individens förutsättningar i centrum och huvudsyftet är att integrera människor på arbetsmarknaden och i samhället.

På Tillväxtverkets webbplats hittar du två exempel på arbetsintegrerande sociala företag:

Gotlands skog och miljö (skogsvård och bemanning av återvinningsstationer)

Här kan du även se filmer som Tillväxtverket har gjort om arbetsintegrerande sociala företag

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp