Vill du starta ett socialt företag?

Sidan blev senast uppdaterad:

Har du en drivkraft att lösa ett samhällsproblem och vill göra det genom att driva ett företag? Då kan du starta ett socialt företag, själv eller tillsammans med någon.

Utveckla en förening till ett socialt företag 

Allt fler föreningar utvecklar en mer företagsinriktad del som komplement till det ideella arbetet. Om du arbetar i en ideell förening och vill starta ett socialt företag behöver ni i föreningen fundera över hur ni ska organisera företagandet så att det blir en tydlig och avgränsad del mot det ideella arbetet. Det kan göras på olika sätt. Du kan till exempel ta kontakt med Coompanion för att få hjälp med att komma fram till bästa lösningen för er. 

Är du en samhällsentreprenör?  

Många entreprenörer idag vill driva företag med ett samhällsengagemang som drivkraft. Vill du starta ett socialt företag själv behöver du tänka igenom din affärsidé noga, fundera på vilken nytta för samhället den ska göra och vem som kan tänka sig att betala för det. Vem är kunden? Du kan starta i den företagsform som passar dig bäst men vara tydlig i bolagsordning/stadgar med syftet med verksamheten och hur överskottet ska hanteras. 

Välj företagsform

Skapa arbetstillfällen genom socialt företagande 

Möter du människor som har svårt att få arbete eller har du själv varit arbetslös länge kan du starta ett ASF, Arbetsintegrerande socialt företag. Det har som mål att skapa arbete och vägar till arbetsmarknaden för grupper som har det särskilt svårt på arbetsmarknaden. 

Arbetsintegrerande sociala företag

Hitta rådgivare i din region

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp