Arbetsintegrerade sociala företag

Sidan blev senast uppdaterad:

Människor är samhällets viktigaste resurs. För att ta vara på allas möjligheter behövs ibland ett extra stöd för att hitta rätt på arbetsmarknaden. Det erbjuder de arbetsintegrerande sociala företagen, ASF.

Vad är arbetsintegrerande sociala företag?  

Syftet med ASF är att hjälpa människor till arbete genom att driva ett socialt företag som säljer varor och tjänster till kunder. Företagen har "dubbla" affärsidéer. De säljer alltid arbetsintegrerande tjänster till Arbetsförmedlingen och kommuner. Den andra affärsidén kan vara vilka varor eller tjänster som helst som går att sälja på marknaden. De båda affärsidéerna ska ge företaget intäkter så att företaget blir hållbart och lönsamt. 

Ett arbetsintegrerande socialt företag ska alltid: 

  • Tillhandahålla tjänster som arbetsträning, sysselsättning, praktik, rehabilitering med mera till Arbetsförmedlingen, kommuner och andra offentliga aktörer och får ersättning för detta. 
  • Sälja varor och tjänster till kunder. Det kan handla om caféverksamhet, odling, syarbete, biltvätt, hotellverksamhet kontorstjänster eller andra verksamheter som de anställda har kunskap om. 
  • Vara organisatoriskt fristående, det vill säga drivas i form av ett eget företag. Aldrig ägas av exempelvis en kommun. 
  • Skapa delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller liknande. 
  • I huvudsak återinvestera sina vinster i den egna eller liknade verksamhet. 

Företagen har alltid medarbetarnas behov av arbete och delaktighet i centrum och huvudsyftet är att integrera människor på arbetsmarknaden och i samhället.  

Driva ett ASF 

Det finns inte något särskilt regelverk eller någon särskild företagsform för arbetsintegrerande sociala företag. Eftersom det är viktigt att så många medarbetare som möjligt är delaktiga och har ansvar för företagets utveckling drivs de ofta som kooperativ. De flesta är organiserade i företagsformen ekonomisk förening, men de drivs även till exempel som ideell förening eller som aktiebolag med begränsad vinstutdelning. 

När företagen har dubbla affärsidéer behövs ett gott samarbete med många parter, offentlig sektor för arbetsintegrerande tjänster, näringsliv, företag och privatpersoner för den andra affärsidén som företaget driver. Det behövs därför olika kompetenser inom företaget för att ha koll på många regelverk och alla kontakter som företaget behöver förhålla sig till. 

De arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation skapar kontakter mellan ASF, genomför projekt och utbildningar och jobbar för att påverka förutsättningarna att driva ASF. 

De arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp