Socialt företagande och samhällsentreprenörskap

Sidan blev senast uppdaterad:

Är du intresserad av sociala företag eller vill du starta ett? Här får du veta mer om hur det fungerar.

Affärsidén för ett socialt företag handlar i första hand om att skapa samhällsnytta.

Sociala företag drivs av samhällsentreprenörer som skapar lösningar, ofta innovativa sådana, för exempelvis en levande landsbygd, mindre matsvinn, en bättre integration eller en inkluderande arbetsmarknad. Samhällsentreprenörskap och socialt företagande i Sverige finner lösningar på våra samhällsutmaningar och bidrar därmed till ett mer hållbart samhälle.

I huvudsak återinvesterar sociala företag sin vinst för att kunna generera ytterligare samhällsvinst och dess resultat mäts i relation till uppfyllelsen av dess samhällsnyttiga mål.

Sociala företag kan ha olika företagsformer såsom ekonomisk förening, aktiebolag (AB), ideell förening och aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (ABsvb). De utmanar ofta den traditionella idén om vad ett företag kan vara. Många har en hybrid organisationsform – det kan till exempel vara en blandning av förening, stiftelse, aktiebolag eller annan bolagsform. I Sverige finns ingen särskild företagsform eller regelverk för sociala företag.

Mer om företagsformer hittar du här

Hur kan man mäta samhällsnyttan?

Ett socialt företags drivkraft är att lösa samhällsutmaningar men hur kan du mäta den samhällsnytta som företaget gör? Investerare eller offentliga aktörer som vill göra affärer med ditt företag vill kunna se vilka resultat ni du uppnår. Därför är det viktigt att ni du har metoder för att mäta era dina resultat, både de ekonomiska och de sociala, samt att ni du kan kommunicera och visa upp vilken nytta företaget gör. Det finns flera metoder att använda för att mäta samhällsnytta, allt från ganska enkla metoder till ISO 26000 som är mer omfattande.

I publikationen Hur talar vi om för andra vilken nytta vi gör? får du en kort presentation av metoder för att mäta samhällsnytta.

Gå till publikationen Hur talar vi om för andra vilken nytta vi gör?

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp