Socialt företagande och samhällsentreprenörskap

För sociala företag är målet att skapa social nytta för individen och samhället. De kan vara verksamma inom många olika områden och organiseras i olika företagsformer och drivas av enskilda, grupper eller ideella föreningar.

Sidan blev senast uppdaterad:

De samhällsutmaningar som företagen vill skapa lösningar för kan vara allt från tillgång till rent vatten i Afrika, arbetslöshet bland psykiskt funktionsnedsatta i Sverige, ungdomsarbetslöshet, till tillgång till offentlig service i Norrlands glesbygd.

EU-kommissionen har tagit initiativ till ett större utvecklingsarbete, Social Business Initiativ, då man ser socialt företagande som ett viktigt verktyg för att stärka Europas tillväxt, sysselsättning, konkurrenskraft och samtidigt skapa ett samhälle som är öppet för alla. Den svenska nationella innovationsstrategin lyfter fram sociala entreprenörer och samhällsentreprenörer som viktiga aktörer i utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Till sidans topp

Idéburna/sociala företag inom vård och omsorg

Det finns sociala företag inom vård- och omsorgsbranschen, ibland kallas de idéburna företag då en tydlig värdegrund är grunden för verksamheten. Företagen erbjuder alternativ som innebär att människor i högre grad kan välja sin vård eller omsorg efter egna önskemål. Företagen finns i hela landet och bedriver vård och social omsorg inom ramen för Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL).

Famna är en organisation vars syfte är att stimulera utveckling och tillväxt inom den idéburna vård- och omsorgssektorn. Famnas medlemsorganisationer är idéburna företagare med olika slags företagsformer, med det gemensamt att vinsten återinvesteras i verksamheten.

Läs mer om Famna på deras webbplats

Till sidans topp

Arbetsintegrerande sociala företag

Arbetsintegrerande sociala företag har som mål att skapa arbete och vägar till arbetsmarknaden för grupper som har det särskilt svårt på arbetsmarknaden. Företagen har "dubbla" affärsidéer. De säljer arbetsträning, rehabilitering, sysselsättning mm till Arbetsförmedlingen och kommuner samtidigt som de producerar och säljer varor och tjänster på marknaden. Människans behov av arbete, delaktighet och individens förutsättningar står i centrum för företagets drift och utveckling.

Exempel på näringsverksamheter som arbetsintegrerande sociala företag driver är:

  • fastighetsservice
  • produktion av specialdesignade möbler
  • trädgårdstjänster
  • café och catering
  • hushållsnära tjänster
  • kontorsservice.

Det finns ingen självklar företagsform för arbetsintegrerande sociala företag. De kan vara organiserade som ekonomisk förening, aktiebolag, ideell förening eller stiftelse. Vilken företagsform som väljs, beror på hur verksamheten ska ägas och ledas. Ofta organiseras de som sociala arbetskooperativ och då i form av ekonomiska föreningar.

Läs mer på sidan Ekonomisk förening

Arbetsintegrerande sociala företag initieras ofta av ideella organisationer som ibland väljer att låta verksamheten formellt bli en del inom den ursprungliga organisationen. Andra väljer att låta det sociala företaget bli fristående som en egen ideell förening eller ett aktiebolag. Verksamheten kan då helt eller delvis ägas av organisationen som tog initiativet.

Till sidans topp

Mer information om arbetsintegrerande sociala företag

På Sofisams webbplats finns bland annat:

  • information om att starta och driva sociala företag,
  • information om och kontaktuppgifter till sociala företag,
  • handbok till stöd för myndigheter,
  • kunskapsbank för dig som vill veta ännu mer. 

Lär mer på Sofisams webbplats

Om du funderar på att starta ett socialt företag kan du kontakta Coompanion på din ort.

Läs mer på Coompanions webbplats

Tillväxtverket har två publikationer som kan hjälpa dig som funderar på att starta ett socialt företag:

Till sidans topp

Samhällsentreprenörskap – socialt entreprenörskap

Intresset för att driva företag som syftar till att göra nytta i samhället har ökat stort under 2000-talet. Tidigare startade man kanske en förening, idag blir det ofta ett företag. Samhällsengagemanget är den starka drivkraften men företagen kan också ge ekonomisk avkastning till ägare och investerare. Det kan handla om samhällsutmaningar i Sverige eller i andra länder.

Inte heller för dessa företag finns det en självklar företagsform. Många väljer aktiebolag, ibland med begränsad vinstutdelning (svb) eller ekonomisk förening om man är en grupp som startar tillsammans.  

Mer information om socialt entreprenörskap

Det finns inkubatorer och organisationer som specialiserat sig på stöd till sociala entreprenörer, några av dem är:

SE-Forum – Social entrepreneurship forum

På andra håll integreras social innovation och socialt entreprenörskap i den ordinarie verksamheten hos inkubatorer och företagsrådgivande organisationer.

Mötesplatsen för social innovation på Malmö Högskola driver utvecklingsprojekt, informerar och skapar möten kring social innovation, socialt- och samhällsentreprenörskap.

Läs mer på Mötesplats social innovations webbplats

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.