Sänkta kostnader är Ytterbyggs recept

Sidan blev senast uppdaterad:

Fastighetsbolaget Ytterbygg kände till att deras kostnader var höga men hade inte tid att undersöka det närmre. Sedan kom finanskrisen på ont och gott. Nu sparar företaget fem miljoner kronor varje år genom bättre koll på ekonomin.

Familjeföretaget Ytterbygg har som affärsidé att köpa tomter, bygga anpassade industrifastigheter och hyra ut dem.

Mats BerntssonMats Berntsson

– Vi är ett fastighetsbolag, men lite mer flexibla. Vi bygger fastigheterna direkt anpassade till våra kunder, berättar Mats Berntsson, vd för och delägare i Ytterbygg.
Mats pappa grundade Ytterbygg 1974, och Mats själv tog över som vd 1996. Efter några år märkte han att kostnaderna steg mer än vad företaget växte. Men det fanns aldrig tid att undersöka saken närmre.

– Vi insåg att vi hade stora onödiga kostnader, men det fanns inte tid att ta tag i det. Under en period längtade vi nästan efter en lågkonjunktur, så att vi skulle ha tid att sätta oss ner och få struktur på företaget.

Till sidans topp

Finanskrisen medförde sänkta kostnader

I samband med finanskrisen fick Ytterbygg tid att sänka kostnader. Mats och hans medarbetare gick en kurs i Lean, en metodik kring resurshantering och resultaten kom snabbt. Snart hade Ytterbygg genomfört en rad förändringar.

– Det första vi gjorde var att förhandla med våra leverantörer, en efter en. Bara de två största besparingarna där innebar en miljon kronor i minskade kostnader.
Fler anställda gav färre misstag
Under lågkonjunkturer försöker många företag spara pengar genom att skära ned på stora fasta kostnader som antal anställda. Ytterbygg gjorde tvärtom.

– Vi räknade på det och det blev mycket billigare för oss att anställa fler medarbetare än att ha inhyrd personal. Dessutom gjorde de extra händerna att personalen gjorde färre misstag – och misstag kan vara väldigt kostsamma för oss.

Svinn var en annan rejäl kostnad för Ytterbygg. Här kom man på idéer som har sparat såväl tid som pengar.

– Tidigare hade företaget ett centralt lager med verktyg och vi märkte hur hammare, skruvdragare och borrmaskiner kom bort. Nu har vi gett alla anställda sina egna verktyg som de ansvarar för, och vi har skapat ett system där man skriver upp vart maskinerna ska när man lånar dem. Vi har jobbat för bättre ordning och mer eget ansvar, och det har minskat vårt svinn enormt.

Man har dessutom infört ett system där medarbetarna är "slöserijägare".

– Så fort en medarbetare hittar ett problem så skriver de upp det på en post-it-lapp och sätter lappen på en tavla. Sen diskuterar gruppen lapparna på sitt veckomöte och beslutar själva om att genomöra förenklingar. När alla bidrar blir det en väldig kraft i det arbetet.

Till sidans topp

Spararandet en investering för framtiden

Så vad landar det på? Hur mycket har Ytterbygg lyckats sänka kostnader på alla dessa åtgärder? Mats adderar ett tag i huvudet:

– Jag skulle tro att vi sparar 4-5 miljoner kronor med hjälp av det arbete vi gjort. Dessutom tror jag att vi sparar 15-20 procent i tid på alla våra projekt, eftersom vi är bättre organiserade. Det är tid som vi kan lägga på nya projekt och pengar som vi kan lägga på att växa – så sparandet är en rejäl investering för framtiden.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp