Hobby eller företag?

Det kan vara svårt att dra gränsen mellan hobby och näringsverksamhet. Du kan tjäna pengar på din hobby, men ändå inte ha rätt till F-skatt.

Sidan blev senast uppdaterad:

Hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt, fiske, hästsport eller kulturell verksamhet är exempel på möjliga hobbyverksamheter. Det handlar om något som

  • du utövar på din fritid
  • inte är din huvudsakliga försörjning
  • du gör utan vinstsyfte.

Du är anteckningsskyldig. Det betyder att du ska spara anteckningar, räkningar, kvitton med mera inför deklarationen.

Till sidans topp

Vad är näringsverksamhet?

En näringsverksamhet är en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Med yrkesmässig menas att det ska finnas ett vinstsyfte. Självständighetskriteriet använder Skatteverket för att bedöma om du bedriver en egen verksamhet eller har en anställning.

Till sidans topp

Enstaka uppdrag 

Om du bara räknar med att få några enstaka uppdrag ses det inte som näringsverksamhet, även om uppdragen är självständigt utförda och vinstsyfte finns. Sådana tillfälliga inkomster är normalt hobby- eller tjänsteinkomster.

Till sidans topp

Beskattas olika

Skillnaden mellan hobby och näringsverksamhet har alltså ingenting med kvalitet att göra utan handlar om hur du ska beskattas. En verksamhet ska beskattas i något av inkomstslagen kapital, näringsverksamhet eller tjänst. Det är viktigt att beskattning sker i rätt inkomstslag, bland annat för behandlingen av underskott och beräkning av sociala avgifter.

Om du får överskott från din hobby verksamhetsbeskattas du i inkomstslaget tjänst. Du betalar själv dina sociala avgifter i form av egenavgifter.

Om du bedriver din verksamhet yrkesmässigt och självständigt, ska den beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet.

Skatteverket har mer information om beskattning av hobbyverksamhet

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.