Har du en affärsidé?

Att formulera en affärsidé är det första steget mot att uppfylla drömmen att bli företagare. Man brukar säga att affärsidén är grunden som företaget vilar på. Utan en bra affärsidé är det svårt att lyckas.

Sidan blev senast uppdaterad:

Film: Gå från idé till handling

Filmen förklarar hur du kan gå från idé till handling och komma igång med ditt företag.


Företagets affärsidé handlar om inriktningen och utformningen av verksamheten. I affärsidén beskrivs till vilken marknad du vänder dig och vilka behov som ditt företag tillfredsställer genom sina produkter eller tjänster. Affärsidén ska också lyfta fram företagets styrka och unika kompetens. Enkelt uttryckt handlar det om vad, hur och till vem du ska sälja och vad som är unikt med just ditt företag.

Din affärsidé kan vara

  • att du säljer en etablerad tjänst eller produkt på ett helt nytt sätt
  • att du inriktar dig på en helt ny kundgrupp eller
  • att du säljer en helt ny tjänst eller produkt.

Affärsidén behöver förstås inte vara helt ny. Du kan försöka tränga dig in bland konkurrerande företag med samma affärsidé. Men det är ofta en fördel om affärsidén är ny. Det är också bra att tänka på hur din affärsidé och verksamhet kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Läs mer om hållbart företagande.

Till sidans topp

Från idé till företag

Till sidans topp

Hitta en fungerande idé

Hemligheten bakom en lyckad affärsidé är att den ska gå att omsätta i pengar. Utan kunder som är villiga att betala för det du säljer blir ditt företag inte långlivat.

Hur hittar man en fungerande affärsidé? Det mest grundläggande är att du börjar med att fråga dig själv om du verkligen vill starta företag. Tänk på att du ofta måste arbeta hårt om du vill lyckas och att det kan ta tid innan du får så stora intäkter att du kan ta ut pengar ur företaget för egen del.

Det vara bra att utgå från vad du är bra på och vad du gillar att göra. Många startar eget inom samma område som de redan arbetar eftersom de vet vilka möjligheterna är och vilka brister som behöver rättas till. De har normalt också de kunskaper som krävs. En del sneglar också på närliggande branscher för att få nya idéer.

Ett annat tips är att lyssna på sin omgivning och försöka fånga upp trender i samhället. Genom att lägga märke till vad människor klagar på eller tycker är krångligt och ineffektivt kan du hitta din affärsidé. Via tidningar, tv, radio och Internet kan du snappa upp trender som förändrade beteenden och nya vanor.

Till sidans topp

Fatta dig kort

När du väl har hittat din affärsidé är det bra att skriva ner den så snart som möjligt och fatta dig kort. Det räcker med några meningar. Affärsidén bör vara enkel och ofta är det en fördel om den är ny.

Till sidans topp

Anpassa idén

Många mindre företag har ingen nedskriven affärsidé, även om den finns mer eller mindre medvetet i ägarens huvud. Det kanske fungerar för en ensam företagare, men när företaget börjar växa och samarbeta med andra är det viktigt att formulera affärsidén skriftligt. Då är det lättare för andra att se vad verksamheten går ut på och hur företagets mål ska nås.

Tänk på att du måste anpassa dig till nya förhållanden i omvärlden och hela tiden utveckla din affärsidé. Det gäller helt enkelt att aldrig stanna upp eller slå sig till ro. Det är just det som många tycker är tjusningen med att vara företagare.

Till sidans topp

Skydda idén

Det är viktigt att redan i ett tidigt stadium fundera på vilka immateriella tillgångar som kan bli aktuella runt din verksamhet. Immateriella tillgångar handlar om äganderätt till resultatet av en intellektuell prestation. Det kan till exempel vara uppfinningar (patent), varumärken, design eller texter (upphovsrätt). Det kan verka krångligt och kostsamt i ett läge där du har fullt upp med annat, men om du lyckas med ditt företag kan exempelvis dina varumärken bli värdefulla för dig. Inte minst kan de vara ett verktyg i din marknadsföring. Då är det nödvändigt att ha dem registrerade.

Det kan också vara så att din affärsidé bygger på en teknisk lösning. Då är det bra att ha sökt patent, så att du inte omedelbart blir kopierad när du börjar få fart på affärerna.

Ta en stund på dig att fundera över vilka värden du vill bygga ditt företag runt. Fundera också på hur andra har gjort, vilka konkurrenter du har, och om du är först eller om du riskerar att kopiera någon annan. Det kan vara svårt att på egen hand komma fram till vilka slags skydd man behöver. PRV:s kundtjänst kan vara till hjälp.

Frågor som din affärsidé ska svara på

  • Vad är företagets syfte på marknaden?
  • Finns det ett behov av min produkt eller tjänst?
  • På vilken marknad/marknader arbetar företaget? Vilken är min målgrupp och hur kan jag nå den?
  • Är min affärsidé unik? Om inte, vad utmärker min affärsidé i förhållande till konkurrenterna?
  • Varför ska kunderna välja mitt företag framför konkurrenterna?
  • Vilka är de grundläggande lönsamhetsfaktorerna för företaget?
  • Påverkas affärsidén av konjunktursvängningar?

 

 

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.