Ta med hållbarhet från början

Sidan blev senast uppdaterad:

Om du funderar på att starta ett företag bör du också fundera på hur du kan göra det på ett hållbart sätt.

Ett hållbart företag är ett företag som arbetar med både lönsamhet, miljöhänsyn och sociala aspekter. Det är i de tidiga stadierna i företagets utveckling som det finns störst möjlighet att göra saker annorlunda och smartare. Det är också mest kostnadseffektivt att påbörja hållbarhetsarbetet från start i stället för att försöka ändra när rutiner och avtal redan finns på plats. 

Informationen om hållbart företagande är uppdelad i fyra delar i vår hållbarhetsguide. Vilka delar som är relevanta för dig och ditt företag beror bland annat på om du säljer varor eller tjänster, inom vilken bransch du verkar och hur långt du kommit i arbetet med att integrera hållbarhet i verksamheten. Under varje del finns även frågor du kan fundera kring för att utveckla ditt hållbarhetsarbete. 
Här finns alla frågor samlade från alla fyra delar 

Du kan börja med vilket område som helst, det viktiga är att börja! 

HÅLLBARHETSGUIDEN

Tjäna pengar på ett hållbart sätt

Tjäna pengar på ett hållbart sätt

Lönsamhet är en förutsättning för att driva företag. Att bidra till en hållbar omställning är inte en motsättning till att tjäna pengar – det är många gånger tvärtom! Hållbarhet för ett företag handlar i grunden om att förstå hur du tjänar pengar långsiktigt.

Gör hållbara val

Gör hållbara val

Genom att förstå hållbarhetspåverkan kan du göra aktiva val i produktutvecklingen, produktionen, distribution och inköp. Det blir också enklare att förklara för kunden varför de ska välja dina produkter eller tjänster när du gjort medvetna val och avväganden.

Bli ett hållbart företag

Bli ett hållbart företag

För att företaget ska bli hållbart behöver du ta reda på företagets hållbarhetspåverkan. Du behöver också organisera företaget så att alla funktioner arbetar med hållbarhet som drivkraft, sätta mål för hållbarhetsarbetet och mäta och följa upp.

Kommunicera vad du gör

Kommunicera vad du gör

För att dina intressenter ska förstå vad ditt företag gör för att bidra till ökad hållbarhet behöver du kommunicera det. Det kan leda till ökat engagemang hos medarbetare samt nöjdare kunder och samarbetspartners.

Hjälpte den här informationen dig?

Film: Sju smarta tips om hållbart företagande

Här är sju konkreta tips på hur du kan göra för att minska ditt företags påverkan på miljön och samhället men också hur du kan göra din affärsidé långsiktig, relevant och konkurrenskraftig.

 

Film: Få inspiration av två företagare som jobbar med hållbarhet i sina verksamheter

Hur fungerar hållbart företagande i praktiken? Här får du veta hur företaget Essem Design jobbar med till exempel livscykelperspektivet och hur företaget RSCUED har cirkularitet i fokus när det gäller matsvinn.

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp