Värdering och förhandling

Sidan blev senast uppdaterad:

När du väl har hittat det företag du vill köpa är det dags att fastställa vad företaget kan vara värt. Det är svårt att fastställa ett objektivt pris och det slutliga priset blir en del av förhandlingen.

När du har samlat in och analyserat information om företaget är det dags att komma fram till det pris du är beredd att betala. Även om säljaren har värderat företaget bör du göra en egen värdering. Anlita en egen företagsförmedlare eller annan rådgivare, till exempel en revisor eller jurist. Priset brukar bli en förhandlingsfråga när du som köpare har den information du behöver.

Hur bestäms värdet?

Värdet är beroende av många saker som till exempel bransch, verksamhetsinriktning, i vilken utvecklingsfas företaget befinner sig, om det är ett levebrödsföretag eller ett företag med en unik affärsidé. Till hjälp finns olika värderingsmetoder som tar hänsyn till olika delar, värdet ligger därför antagligen mellan två eller flera metoders värden.

Värderingsmetoder

Det finns många olika slags värderingsmetoder, här är tre vanliga metoder:

  • Substansvärdering
  • Avkastningsvärdering
  • Marknadsvärdering

Substansvärdering

Substansvärdet är skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder och avsättningar. Metoden baseras på företagets balansräkning och är enkel att göra. Men den bortser från affärsidén och dess möjligheter och är i princip omöjlig att använda för ett tjänsteföretag.

Avkastningsvärdering

Avkastningsvärdering utgår från ett genomsnittligt resultat under två till tre år bakåt i tiden och något år framåt i tiden. Det sammanlagda resultatet räknas sedan upp med en faktor som beror på risk. Värderingsmetoden är komplicerad och baseras på gissningar och antaganden, men det är den mest använda metoden. Metoden används främst om du vill värdera ett företag som gör vinster som baseras på personal, affärsidé, marknad eller något annat som ligger utanför balansräkningen.

Marknadsvärdering

Marknadsvärdering innebär att företaget värderas till det pris som marknaden erfarenhetsmässigt är villig att betala för ett liknande företag. Du tittar alltså på hur mycket som har betalats för andra företag i samma bransch, storlek och ort. Metoden fungerar bäst vid värdering av företag i branscher där företagsöverlåtelser är vanliga, till exempel butiker, taxi, restauranger och kiosker.

Förhandla med säljaren

Inför ett köp bör du förhandla med säljaren om pris och villkor för överlåtelsen. Det är viktigt att du som köpare har skaffat dig en egen uppfattning om hur företaget ska drivas vidare. Du bör också ha gjort en affärsplan med budget som kan ligga till grund för dina ställningstaganden i förhandlingarna.

Inför förhandlingen bör du också ha genomfört en due diligence samt gjort en egen värdering. Då kan du ta ställning till säljarens argument, pris och villkor och bemöta detta utifrån den information du fått fram. Det slutliga priset och avtalsvillkoren är en förhandlingsfråga.

Kontrakt

Ett företagsköp kräver ett undertecknat köpeavtal, men först behöver ni vara överens om alla avtalspunkter. Se till att du har en egen rådgivare som hjälper dig med kontraktet och att du förstår alla villkor i avtalet. Var också noga med att alla viktiga överenskommelser och punkter är med i det skriftliga avtalet.

Vad kostar det att starta från grunden?

Gör också en jämförelse vad det skulle kosta att starta motsvarande företag från grunden. Du måste kanske köpa utrustning, anställa personal och bekosta viss marknadsföring för att få kunder.

Om företaget du funderar på att köpa tjänar pengar på kunskap och erfarenhet finns risken att kunskapen försvinner med ägaren och anställda som kanske väljer att sluta. Hur mycket är företaget då värt för dig?

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp