Vad köper du?

Du kan köpa företag på två olika sätt. Antingen köper du företaget i dess helhet med förpliktelser och allt eller så köper du en del av verksamheten.

Sidan blev senast uppdaterad:

Aktie- eller andelsköp

Du kan köpa samtliga aktier i ett aktiebolag eller andelar i ett handelsbolag. Då övertar du hela rörelsen med tillgångar, skulder, personal och ingångna avtal och fortsätter att bedriva verksamheten i samma namn och organisationsnummer.

Vid en aktie- eller andelsöverlåtelse fortsätter företagets verksamhet som vanligt. Personalens anställningsavtal gäller även om företaget drivs vidare med en ny ägare. 

När du övertar hela företaget, vilket du gör när du köper samtliga aktier eller andelar, ansvarar du för alla fel och brister som kan uppkomma på grund av företagets tidigare verksamhet. Företaget kan till exempel ha sålt varor som visar sig vara felaktiga.

Om du måste låna pengar för att kunna köpa aktierna i ett bolag kan det vara bra att ta hjälp av rådgivare för att komma fram till den bästa lösningen.

Såväl företag av alla former som privatpersoner kan köpa ett bolag genom att köpa samtliga aktier eller andelar.

Till sidans topp

Inkråmsaffär

Köp av inkråm betyder att man endast köper tillgångarna i ett företag. En inkråmsaffär kan omfatta alla eller utvalda delar av tillgångarna, till exempel varulager, utrustning, kundregister eller varumärke. Driver du verksamheten vidare har även anställda rätt att följa med.

Vid en inkråmsaffär, till skillnad från en aktie-eller andelsöverlåtelse, är det lättare att överblicka vad du köper och vilka skyldigheter det kan tänkas medföra. Du kan driva verksamheten vidare utan ansvar för tidigare gjorde affärer och åtaganden. Säljaren har kvar sitt företag och därmed sitt ansvar.

Ett alternativ till att köpa inkråmet i ett företag är att köpa ett konkursbo. Vet du vad du söker efter kan du ta direktkontakt med en konkursförvaltare. Att köpa ett konkursbo kräver snabba beslut och tillgång till kontanter.

Privatpersoner och företag av alla former kan köpa ett företag genom att köpa inkråmet.

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se. Om du vill ha svar från oss, ange din e-postadress.