Vad köper du?

Sidan blev senast uppdaterad:

Du kan köpa företag på två olika sätt. Antingen köper du företaget i dess helhet med förpliktelser och allt eller så köper du en del av verksamheten.

När du köper aktier eller andelar köper du ett företag. Köper du inkråmet är det ett företags tillgångar du köper. Både företag och privatpersoner kan köpa aktier/andelar eller inkråm.

Aktie- eller andelsköp

När du köper en verksamhet som bedrivs i ett aktiebolag eller handelsbolag köper du vanligtvis samtliga aktier eller andelar.

Verksamheten fortsätter som vanligt under samma namn och med samma organisationsnummer och alla tillgångar, skulder och ingångna avtal följer med. Personalens anställningsavtal gäller även om företaget drivs vidare med en ny ägare. Företagets alla tidigare avtal, rättigheter och skyldigheter gäller som de gjorde före köpet. Det innebär att du ansvarar för alla fel och brister som kan uppkomma på grund av företagets tidigare verksamhet. Företaget kan till exempel ha sålt varor som visar sig vara felaktiga.

Även om företaget som du köpt redan är registrerat finns det vissa saker som du måste ändra, bland annat styrelse, postadress, firmatecknare och uppgifter i aktieboken.

Inkråmsaffär

Om du vill köpa en del av verksamheten (en verksamhetsgren) köper du inkråmet. Köp av inkråm innebär att du endast köper tillgångarna i ett företag, eller utvalda delar av tillgångarna. Det kan till exempel handla om leverantörsavtal, tillstånd och andra immateriella tillgångar. Om du vill köpa en verksamhet som bedrivs som enskild firma handlar det alltid om inkråmsöverlåtelse.

Vid en inkråmsaffär, till skillnad från en aktie- eller andelsöverlåtelse, är det lättare att överblicka vad du köper och vilka skyldigheter det kan tänkas medföra. Du kan driva verksamheten vidare utan ansvar för tidigare gjorde affärer och åtaganden. Säljaren har kvar sitt företag och därmed sitt ansvar. Om du driver verksamheten vidare har de anställda rätt att följa med.

Om du endast köper inkråmet behöver du ett företag som du kan driva verksamheten i. 

Välj företagsform

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp