Vad köper du?

Du kan köpa företag på två olika sätt. Antingen köper du företaget i dess helhet med förpliktelser och allt eller så köper du en del av verksamheten.

Sidan blev senast uppdaterad:

När du köper aktier eller andelar köper du ett företag, köper du inkråmet köper du ett företags tillgångar. Både företag och privatpersoner kan köpa aktier och andelar eller inkråm.

Till sidans topp

Aktie- eller andelsköp

När du köper en verksamhet som bedrivs i ett aktiebolag eller handelsbolag köper du vanligtvis alla aktier eller andelar från ägaren som kan vara antingen ett företag eller en privatperson. Betalning sker till företaget eller den person som äger aktierna eller andelarna som du köpt.

Verksamheten fortsätter som vanligt i samma namn och med samma organisationsnummer och alla tillgångar, skulder och ingångna avtal följer med. Personalens anställningsavtal gäller även om företaget drivs vidare med en ny ägare. Företagets alla tidigare avtal, rättigheter och skyldigheter gäller som de gjorde före köpet. Det innebär att du ansvarar för alla fel och brister som kan uppkomma på grund av företagets tidigare verksamhet. Företaget kan till exempel ha sålt varor som visar sig vara felaktiga.

Även om företaget som du köpt redan är registrerat finns det vissa saker som du måste ändra, till exempel styrelse, postadress, firmatecknare och uppgifter i aktieboken.

Till sidans topp

Inkråmsaffär

Om du vill köpa en del av verksamheten (en verksamhetsgren) köper du inkråmet. Köp av inkråm innebär att du endast köper tillgångarna i ett företag, eller utvalda delar av tillgångarna och betalningen går då till det säljande företaget. Om du vill köpa en verksamhet som bedrivs som enskild firma handlar det alltid om inkråmsöverlåtelse och betalningen för verksamheten sker till den enskilda näringsidkaren.

Vid en inkråmsaffär, till skillnad från en aktie-eller andelsöverlåtelse, är det lättare att överblicka vad du köper och vilka skyldigheter det kan tänkas medföra. Du kan driva verksamheten vidare utan ansvar för tidigare gjorde affärer och åtaganden. Säljaren har kvar sitt företag och därmed sitt ansvar. Om du driver verksamheten vidare har även de anställda rätt att följa med.

Om du endast köper inkråmet behöver du ett företag som du kan driva verksamheten i. 

Läs mer om olika företagsformer på sidan Välj företagsform

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.