Skaffa information

Sidan blev senast uppdaterad:

Vid köp av företag är det viktigt att noggrant undersöka företaget som du vill köpa, särskilt om det är ett aktiebolag och inte enbart inkråmet (tillgångarna) du köper.

Ta reda på mer om företaget

Börja med att ta reda på mer om företaget på egen hand. Det är lättare att göra ett trovärdigt intryck som köpare om du har skaffat dig lite kunskaper om företaget i förväg. Därefter kan du kontakta säljaren som kan hjälpa dig med mer information.

Börja med årsredovisningen

Är det ett aktiebolag som du ska köpa kan du börja med att studera de senaste årens årsredovisningar. Du kan få dem från säljaren eller säljarens representant, annars kan du beställa dem från Bolagsverket.

Är säljaren en enskild näringsidkare eller ett handelsbolag finns inga offentliga årsredovisningar. Detta får du istället begära från säljaren.

Due Diligence

En omfattande genomgång av alla förhållanden i ett företag kallas Due Diligence och görs på uppdrag av dig som köpare. En Due Diligence utförs av en revisor, jurist eller annan expert på företagsköp.

Även om dina resurser är små och företaget som du ska köpa är litet så ska du satsa på att göra en ordentlig genomgång av företaget.

Vad ska du ta reda på?

Syftet med genomgången är att du ska ta reda på om företaget passar dig, verksamhetens förutsättningar på marknaden, om det finns tillståndskrav eller andra förhållanden som påverkar företaget.

Du ska också ta reda på företagets resultat, resurser, organisation, ingångna avtal och överenskommelser.

Vid köp av till exempel en restaurang eller en butik, gäller det att undersöka varför ägaren säljer. Det kan till exempel vara så att en konkurrent ska etablera sig eller att fastighetsägaren har andra planer. Sådana faktorer påverkar naturligtvis företagets värde, och om företaget överhuvudtaget är värt att satsa på.

Checklista företagsköp

På Almis webbplats hittar du en checklista för företagsköp.

Här hittar du mer information

  • Bolagsverkets e-tjänst  Sök företagsfakta  (årsredovisningar, personuppgifter, företagsuppgifter).
  • Kreditupplysningsföretag och Kronofogden  (betalningsanmärkningar, förmögenhet, fastighetsinnehav, företagsinteckningar).
  • Tidningar och media.
  • Leverantörer och kunder.

Förhandla med säljaren

Inför ett köp måste du förhandla med säljaren om pris och villkor för överlåtelsen. Det är viktigt att du som köpare har skaffat dig en egen uppfattning om hur företaget ska drivas vidare. Du ska också ha gjort en affärsplan med budget som kan ligga till grund för dina ställningstaganden i förhandlingarna.

Kontrakt

Ett företagsköp kräver ett undertecknat köpeavtal. Se till att du har en egen rådgivare som hjälper dig med kontraktet. Var noga med att alla viktiga överenskommelser och punkter är med i det skriftliga avtalet.

Efterarbete/kontroll

Efter tillträdet bör du informera alla leverantörer, kunder, banker och konkurrenter att det är du som är ägare nu. Dessutom bör du upprätta ett kontrollbokslut och även i övrigt kontrollera att du verkligen har fått det du köpt.

Hjälpte den här informationen dig?

Ansvarig: Tillväxtverket

Till sidans topp